ALT+右邊數字 碼表

內碼(【新注音】【半形】【`鍵/~鍵】+【u鍵】)碼表ALT+右邊數字(不限全半形)
☆41400 ★41401 ◇41402 ◆41403
□41404 ■41405 ▽41406 ▼41407
㊣41408 ℅41409

¯41410  ̄41411 _41412 ˍ41413
﹉41414 ﹊41415 ﹍41416 ﹎41417
﹋41418 ﹌41419

﹟41420 ﹠41421 ﹡41422
+41423 -41424 ×41425 ÷41426 ±41427

√41428 <41429 >41430 =41431 ≦41432 ≧41433
≠41434 ∞41435 ≒41436 ≡41437

﹢41438 ﹣41439 ﹤41440 ﹥41441 ﹦41442 ~41443

╭41598
∩41444 ∪41445 ⊥41446 ∠41447 ∟41448
㏒41450 ㏑41451 ∫41452 ∮41453

∵41454 ∴41455 ♀41456 ♂41457 ⊕41458 ⊙41459
↑41460 ↓41461 ←41462 →41463 ↖41464 ↗41465
↙41466 ↘41467 ∥41468 ∣41469 /41470

內碼:【新注音】【半形】;【`鍵/~鍵】+【u鍵】鍵入【左方鍵盤】

258X
▁▂▃▄▅▆▇█▊▋▌▍▎▏
12345678abcdef

25XX(注:2588為滿版,大於25a0)
■ □ ◢ ◣ ◤ ◥ ▲ △ ▼ ▽
a0 a1 e2 e3 e4 e5 b2 b3 bc bd
 ▉2589 ▐2590 ░2591 ▒2592
 ▓2593 ▔2594 ▕2595 ┰2530

 ┴2534 ┬252c ┤2524 ├251c
 ╭256d ╮256e ╰2570 ╯256f
 ◡25e1
 ℅2105 £ffe1 ¢ffe0 ⊙2299
 ℃2103 ℉2109 ∮222e Θ0398
 Γ0393 Υ03a5 Ξ039e Φ03a6
 Ψ03a8 Ω03a9 α03b1 β03b2
 γ03b3 δ03b4 ε03b5 ζ03b6
 η03b7 θ03b8 ι03b9 κ03ba

 λ03bb μ=03bc ν=03bd ξ=03be
 ο03bf π=03c0 ρ=03c1 ς=03c2
 σ03c3 τ=03c4 υ=03c5 φ=03c6
 χ03c7 ψ=03c8 ω=03c9 ┼=253c
 〥0325 Π=03a0 ★=2605 ☆=2606

 ♀2640 ♂=2642 〒=3012 ∩=2229
 〃3003 ♪=266a ♫=266b ♬=266c
 ♭266d ♯=266f ☺=263a ☻=263b
 ☼263c ☎=260e ☜=261c ◈=25c8
 ◐25d0 ℅=2105 ℃=2103 ℉=2109
 ♠2660 ♡=2661 ♢=2662 ♣=2663
 ♤2664 ♥=2665 ♦=2666 ♧=2667
 ♨2668 ♩=2669 


๑۩۞۩๑
๑۩۩.. ..۩۩๑
❤◑☀
◕。◕
▒♧?▓ ●•۰··۰•●
✲⊹⊱✿⊰⊹♡εїз ஐ ™♪ ♬
๑•ิ.•ั๑  。◕‿◕。♠ ♣ ✖
♥ ♡ ☜ ☞ ☎ ☏ ⊙ ◎ ☺、`☻► ◄ ▧ ▨ ♨ ◐ ◑
↔ ↕ ▪ ▫ ☼ ♦ ▀ ▄ █▌ ▐ ░ ▒ ▬
♦ ◊ ◦ ☼ ♠ ♣ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ◘ ◙ ◈
♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ のあぃ£
❤ ⊙●○⊕◎Θ⊙¤㊣
◆◇◣◢◥▲▼△▽⊿◤ ◥
▆ ▇ █ █ ■ ▓ 回 □ 〓≡ ╝╚╔ ╗╬ ═ ╓ ╩
℡∕∝∣═║╒╓╔╕╖╗╘╙╚╛╜╝╞╟╠╡╢╣╤╥╦╧╨╩╪╫╬
╱ ╲╳▔▕〆〒〡〢〣〤〥〦〧〨
┠ ┨┯ ┷┏┓┗ ┛┳⊥﹃﹄
┌ ┐└ ┘∟「」
↑↓→←↘↙♀♂
┇┅ ﹉﹊﹍﹎
╭╮╰ ╯∵∴‖︱ ︳︴﹏﹋﹌
︵︶︹︺【】〖〗『』
@﹕﹗/ " _ < > `,·。≈~ ~√$@*&#
※卐々∞Ψ ∪∩∈∏ の ℡ ぁ §∮〝〞ミ灬ξ№∑⌒ξζω*??ㄨ ≮≯ +-×÷﹢﹣±/=∫∮∝
∧∨ ∑ ∏ ∥∠ ≌ ∽ ≦ ≧≒﹤﹥じveve↑↓☃⊹⊱⋛⋌⋚⊰⊹  →←↑↓↖↗↘↙
✗L❣✚✪✣✤✥✦❉❥❦❧❃❂❁❀✄☪☣☢☠☭✧✩✫✬✭✮✯✰⊙■◆◣◥▲Ψ※◤ ◥ →№←㊣∑⌒@□∮〓※∴ぷ
▂▃▅▆█
∏卐【】△√ ∩¤々♀♂∞ㄨ≡↘↙
▂▃▄▅▆▇█
┗┛╰☆╮ ≠..·°┢┦
☜♥☞︻︼─一
▄︻┻┳┣═一-·oO-─
∝╬→┈━═─‡†
➸✓✔✕✖➽➳➴➵ 〠 〄
♝ ♞© ® ⁂  ♈ ☯♋♛♞♕✈✎✏✐✌✍
º₪ ¤ 큐 « » ☮♟✎«♔♕ん↔↕ ▪ ▫ ☼ ♦ ▀ ▄ █ ▌ ▐ ░▒ ▬
♦◊ ◦ ☼ ♠ ♣  ▣ ▤ ▥ ▦ ▩◘ ◙ ◈ ♫  ☂☁┱ ┲ Ž ஜ ஒ ண இ ஆ ௰ ௫& ₪   RëмEmвËя

,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º::....::º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,


❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿

㊎㊍㊌㊋㊏㊐㊊㊣ ㊝
arrow
arrow
  全站熱搜

  jsapple2 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()